Wie ben ik?

Ik ben Roeline Barkhuis en woon in Alkmaar. Ik hou van uitdagingen, daarom heb ik gekozen voor beschermingsbewind. Voor mensen die iets anders in deze maatschappij staan, of er bijna, of juist al helemaal, buiten staan, met of zonder schulden.

Mijn studie MO-A Sociale Pedagogiek aan de PBNA, afgerond in 1991 en mijn studie Nederlands Recht aan de Open Universiteit, afgerond in 2008, bieden mij een goede basis voor dit werk.

Voor beide studies heb ik een scriptie geschreven. Voor pedagogiek: Losmaking uit Adams’ handen, een uiting van groei? En voor Nederlands Recht: De functie van een vordering op grond van ongerechtvaardige verrijking binnen een contractuele verhouding. Deze scripties zijn bij mij op te vragen.