Wat te doen bij klachten?

Hoewel ik mijn werk zo goed mogelijk probeer te doen, kan het toch zijn dat jij een klacht over mij hebt. Hoe je dan moet handelen, staat hieronder.

Want wat moet je doen wanneer je een klacht over mij, jouw bewindvoerder, hebt?

Ik stel voor dat je een klacht meteen aan mij meldt. Dat kan zowel via mail, als via een brief als via de telefoon. Mail of schrijf je dan kan ik even nadenken over de klacht. Daarna bel of schrijf ik jou terug. Ik ga er van uit dat je niet zomaar een klacht hebt dus ik zal jou serieus nemen.

  • Het kan namelijk zijn dat iets voor jou zeer belangrijk is, terwijl ik dat helemaal niet weet. Het is goed wanneer je mij dat vertelt. Dan kan ik daar rekening mee houden.
  • Het kan ook zijn dat ik iets doe wat voor jou niet leuk is, maar dat ik het om een bepaalde reden doe. Dan zal ik jou uitleg over die reden geven. Maar dat moet je wel vragen.
  • Het kan ook zijn dat ik een fout heb gemaakt, die zal ik dan proberen te herstellen.

Maar het kan ook zijn dat jij vindt dat ik mijn werk absoluut niet goed doe en dat jij geen vertrouwen meer in mij hebt. En dat kan je dan wel tegen mij zeggen maar daar zie je dan waarschijnlijk heel erg tegenop. En het is dan misschien ook beter dat er iemand van ‘buiten’ naar jouw klacht kijkt.

Je weet waarschijnlijk nog wel dat ik niet zomaar jouw bewindvoerder kon worden. We moesten daarvoor naar de rechtbank. En daar was een rechter, de Kantonrechter, die jou vragen stelde. En aan die rechter moet ik verantwoording afleggen, die rechter kijkt of ik mijn werk goed doe.

Dus als het zo erg is dat je mij niet meer vertrouwt dan kan jij jouw klacht ook bij die rechter indienen. Het moet dan wel schriftelijk gebeuren. Je kunt jouw brief dan sturen naar:

Rechtbank Alkmaar                                                                                                                     Bewindsbureau                                                                                                                                                  Postbus 251                                                                                                                                                       1800 BG Alkmaar

Denk er wel aan dat je goed aangeeft wie jij bent en dat je ook mijn gegevens in de brief vermeldt. Want de Kantonrechter moet wel weten over wie de klacht gaat!

De Kantonrechter zal na het lezen van jouw klacht aan mij vragen hoe ik over de klacht denk. De Kantonrechter zal willen weten of ik de klacht terecht vind. Eventueel zal de Kantonrechter ook onderzoek doen. En de Kantonrechter zal jou laten weten of hij de klacht van jou terecht vindt.

En dan is het de vraag: hoe verder? Ik kan hier eerlijk over zijn. Jij moet in mij vertrouwen hebben. Als jij dat niet meer hebt dan kan ik jouw bewindvoerder niet meer zijn. Dan zal jij op zoek moeten gaan naar een andere bewindvoerder. Die bewindvoerder krijgt dan jouw dossier.

Dit alles is niet fijn. Daarom: meld het mij wanneer je ergens mee zit. Dan proberen we er samen uit te komen.

Roeline Barkhuis
Speja-Bewindvoering