Mijn werkwijze

Je kunt je zelf aanmelden, maar meestal zal er een hulpverlener zijn die jou bij mij aanmeldt. De hulpverlener heeft dit dan al van te voren met jou doorgesproken. Ik neem daarna contact met jou op. We maken een afspraak met elkaar om te kijken of jij bij mij onder beschermingsbewind wilt.  Ik leg jou precies uit wat er gaan gebeuren.

Geef jij aan dat jij bij mij onder beschermingsbewind wilt, dan moet de kantonrechter dat weten. We dienen daarom een verzoekschrift in bij de kantonrechter. Ik help jou daarbij, want bij dit verzoekschrift moeten ook nog een paar stukken gevoegd worden:

 • Een uitreksel uit het bevolkingsregister
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • Een medische verklaring of een maatschappelijk rapport
 • Een bereidheidverklaring van de bewindvoerder

Na een paar weken roep de kantonrechter jou op, je wordt uitgenodigd voor de zitting op de rechtbank. De kantonrechter beslist of jouw verzoek wordt toegekend. En daarna zal de kantonrechter mij benoemen als jouw bewindvoerder.  Pas na deze benoeming kan ik pas echt aan de slag voor jou.

De taken voor mij zijn dan:

 • een beheer rekening en een leefgeldrekening voor jou openen
 • betalen van de vaste lasten
 • betalen van de ‘losse’ rekeningen die binnen komen
 • aanvragen van toeslagen
 • aanvragen van een uitkering
 • aanvragen van bijzondere bijstand
 • aanvragen van kwijtscheldingen lokale lasten
 • behandeling en doorzending van de post
 • het schuldenpakket klaarmaken voor de schuldregeling of
 • een regeling treffen met de schuldeisers

Nadat ik jouw bewindvoerder ben geworden, moet ik binnen drie maanden aan de rechter laten weten hoe jij er financieel voor staat. De rechter wil weten of jij veel of weinig geld hebt en of er wel of geen schulden zijn.