Beschermingsbewind

Met geld omgaan is voor sommige mensen heel moeilijk. Misschien voor jou ook. Er zijn zoveel regeltjes, en die moet je maar net allemaal kennen. Dan hoor je dat je recht hebt op geld, maar van al die papieren die je dan moet invullen snap je niets. Of… er zijn al schulden, en je weet echt niet hoe je die kunt oplossen. Beschermingsbewind kan dan een goede oplossing zijn.

Op jouw verzoek kan de rechter een beschermingsbewindvoerder aanstellen. Als jij een voorkeur hebt voor iemand, dan houdt de rechter daar rekening mee. Meestal benoemt de rechter deze persoon dan als jouw bewindvoerder.

De bewindvoerder gaat dan jouw vermogen beschermen. Dat houdt in dat er wordt gekeken of jouw inkomsten kloppen. Misschien heb je heel weinig inkomsten en daardoor recht op een bepaalde regeling. Ook wordt gekeken naar jouw uitgaven.  Zijn alle uitgaven wel noodzakelijk?

Wanneer er schulden zijn gaat de bewindvoerder naar een oplossing zoeken. Soms kan de bewindvoerder zelf de schulden regelen met de schuldeisers. Maar zijn de schulden te hoog, dan zal de bewindvoerder samen met jou naar de gemeente gaan en vragen of jij in aanmerking komt voor een minnelijk schuldtraject en als dat niet lukt de WSNP.

Ieder jaar moet de bewindvoerder aan de rechter laten zien wat hij voor jou heeft gedaan. De rechter kijkt dus toe. De bewindvoerder krijgt ook zelf ieder jaar een gesprek met de rechter.

Op deze site van de rechtspraak is meer informatie over bewind te vinden.